YU AMK Veteran - O nama

O nama

Istorijat kluba

Jugoslovenski Auto Moto Klub “Veteran” Novi Sad je nastao tokom osamdesetih godina na inicijativu nekoliko entuzijasta i ljubitelja starovremenskih automobila. Ideja o okupljanju istomišljenika i razmena iskustava dovela je do formiranja sekcije Auto Moto Saveza Novog Sada, koja je zvanično počela sa radom 1989. godine. Sekcija je odmah privukla nekolicinu istomišljenika i počela da već u ranoj fazi osnivanja ostvaruje zapažene rezultate i okuplja ljude sličnih sklonosti u široj regiji. Tako je došlo do tada manjih promocija, to jest paradnih vožnji gradom starim automobilima i na taj način počeli su da upoznaju širu javnost sa svojim aktivnostima i sferom svoga delovanja. Za svoj zapaženi rad, sekcija je dobila na korišćenje prostor u kome je mogla edukativno i na konkretan način da vrši svoje aktivnosti, odnosno da neposredno edukuje građanstvo, upoznaje ga sa tehnikom starih vozila, kao i uopšte istorijom automobilizma u našem okruženju i šire.

Nakon nekoliko kadrovskih promena unutar Auto moto saveza Novog Sada, došlo je do prvih “nerazumevanja” za stara vozila, da bi nakon nekoliko godina upornog sputavanja rada sekcije uspeli da je potpuno ugase i oduzmu prostorije koje su članovi preuredili i adaptirali za svoje potrebe (prostorije su trenutno napuštene i potpuno zapuštene). Naravno, to nikako nije moglo da raskine sekciju i ljude koji su se sve vreme družili u njoj, te je nakon nekoliko teških godina ipak oformljena sopstvena neprofitabina organizacija tj. udruženje građana pod nazivom Jugoslovenski auto moto klub “Veteran” Novi Sad.

Klub je u to vreme već imao priličan broj članova i zavidan broj vozila, te se došlo do zaključka da je klub dovoljno sazreo da samostalno napravi izložbu, to jest okupljanje starovremenskih vozila u Novom Sadu po uzoru na druge skupove širom Evrope. Formiran je i prihvaćen generalni program i okvir manifestacije koji smo prilagodili našim uslovima i mogućnostima grada Novog Sada, te je ova manifestacija danas, posle više od 20 godina postojanja, postala nadaleko poznata i priznata od širokog auditorijuma ljubitelja starih vozila. Dokaz tome je da svake godine imamo sve veći broj gostiju i kvalitetnih vozila na izložbi.

Rad kluba

YU Auto moto klub “Veteran” – Novi Sad je udruženje ljubitelja, renovatora, kolekcionara i entuzijasta usmerenih prema očuvanju saobraćajne i tehničke kulture vezane za starovremenska vozila. Prema međunarodnoj definiciji u grupu starovremenskih vozila spadaju automobili, motocikli, kamioni i ostala vozila koja se kreću na sopstveni pogon, a starija su od 30 godina. Naravno, često se u govoru koristi reč “oldtajmer” što je strana reč, a ona podrazumeva starovremensko vozilo starije od 30 godina.

Ovu granicu ne treba strogo prihvatiti, jer i mlađe vozilo, koje je po nekim elementima posebno npr. vozila koja su obeležila nekog proizvođača (napravljen mali broj, tzv. EGZOTE, retki kod nas), ali i neka vozila koja su starija od 30 godina a pravljeni su milionskim komadima i nisu tako retki na našim prostorima, moraju biti autentična ili renovirana originalnim delovima i dobro održavana da bi dobila status starovremensko vozilo ili “oldtimer”.

Sam klub je dakle orijentisan ka očuvanu starovremenskih vozila, kao i na razvijanju saobraćajne i tehničke kulture vezane za ova vozila. Naše udruženje svakako podstiče na druženje veliki broj ljudi i na povezivanje među sličnim klubovima iz raznih gradova u državi i inostranstvu. Druženje se bazira na zdravim društvenim odnosima, razmeni informacija, znanja, vozila pa i šire. Organizovanje okupljanja i skupova ima izuzetan turistički značaj za region u kojem se deluje, a projekat koji predlažemo se zove “Međunarodni skup ljubitelja starovremenskih vozila u Novom Sadu”. Ovakav skup je usko vezan sa obrazovanjem mladih, podizanjem opšte kulture, kvalitetnog angažmana slobodnog vremena, aktivnim učešćem mladih u društvu, informisanjem o autommobilizmu I svemu što je vezano za saobraćaj, kulturu, istoriju itd.

U svom radu, posebno prilikom renoviranja starovremenskog vozila, kod članova kluba je prisutan motiv da će renovirana vozila naslediti mlađe generacije i da će uvek pred sobom imati autentična vozila, uvek egzistirajuća svedočanstva nivoa saobraćajne i tehničke kulture prošlog vremena. U tom smislu, njihova razmišljanja su okrenuta i prema traženju mogućnosti za formiranje Saobraćajno-Tehničkog muzeja automobila u Novom Sadu, koji je jedan od prvih evropskih gradova gde se pojavio automobil.