Skupština kluba

22. februara 2017. godine, u terminu redovnog sastanka članstva, održana je redovna sednica skupštine kluba. Na sednici skupštine analiziran je rad kluba u prethodnih godinu dana, kao i planovi za rad kluba u narednoj godini. Predsednik finansijske komisije je upoznao članstvo sa trenutnom finansijskom situacijom, kao i o finansijskom učinku nakon završenog prošlogodišnjeg tradicionalnog skupa starovremenskih vozila koji smo organizovali. Osim toga, na sednici su doneti zaključci o budućem načinu rada kluba, i konstatovano je da klub svojim dosadašnjim radom ispunjava sve svoje zakonske obaveze.Opširnije…